Algemene voorwaarden Online lezen

Beschikbaarheid e-boeken:

Uw e-boeken zijn beschikbaar via een internetplatform na inloggen met een aan u toegekende gebruikersnaam en wachtwoord. De technische beschikbaarheid van de e-boeken wordt verzorgd door onze leverancier, het CB-Logistics BV ("CB"). Wij doen samen met het CB ons best om het platform te allen tijde beschikbaar te laten zijn, maar bieden hierover geen garanties. Van tijd tot tijd wordt onderhoud uitgevoerd, onder meer om updates en nieuwe functionaliteit door te voeren. In verband hiermee kan het platform tijdelijk onbeschikbaar zijn. Noodgevallen uitgezonderd krijgt u hier vooraf melding van.

Gebruikersnaam en wachtwoord:

De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Alles dat na inlog met uw gebruikersnaam en wachtwoord gebeurt, wordt geacht onder uw verantwoordelijkheid en toezicht te gebeuren. Vermoedt u dat uw wachtwoord bij derden bekend is, neem dan contact op.

De toegang tot e-boeken wordt langs automatische weg gemonitord. Bij een vermoeden van misbruik van logingegevens, zoals bij ongebruikelijk hoge aantallen toegang of toegang vanaf een zeer divers aantal computers, kan nader onderzoek worden ingesteld en daarbij op persoonsgebonden niveau monitoren, uiteraard binnen de grenzen van de privacywetgeving. Als er daadwerkelijk sprake is van misbruik, kan het betreffende e-boek of uw gehele account ontoegankelijk worden gemaakt. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Het is verboden opzettelijk anderen buiten uw huishouden toegang te geven tot uw account, of uw gebruikersnaam en wachtwoord opzettelijk te delen met anderen.

Auteursrechten:

De e-boeken die via het platform beschikbaar zijn, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik is alleen toegestaan binnen de faciliteiten die het platform u biedt. Uw wettelijke rechten (zoals citaatrecht) blijven echter onverkort van kracht.

Om technische redenen is niet elk gebruik van het e-boek mogelijk. Zo kunt u niet noodzakelijkerwijs e-boeken printen. Ook zijn bepaalde apparaten niet in staat de e-boeken volledig correct weer te geven. Samen met het CB streven wij er naar deze problemen zo veel mogelijk te verminderen. Mocht u dergelijke problemen ondervinden, neem dan contact op voor een mogelijke oplossing. Het is echter niet toegestaan met eigen tools, trucs of omzeilingsmiddelen te proberen ander gebruik van de e-boeken te maken dan het platform mogelijk maakt.